Žada vykdyti įsipareigojimus mokytojams

Naujasis Seimas jau dalija pažadus.

Naujasis Seimas jau dalija pažadus.

Lapkričio 30 d. naujos kadencijos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto nariams laikinai pareigas einanti švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė pateikė informaciją apie nueinančios Vyriausybės paruoštą 2017 m. valstybės biudžeto projekto švietimo dalį. Nors A. Pitrėnienės pateikta informacija rodo, jog planuojamame biudžete švietimui ir mokslui skirta dalis didėja beveik 11 procentų – nuo 1 mlrd. 02,5 mln. Eur iki 1 mlrd. 38, 9 mln. Eur., tačiau komiteto narius labiau domino klausimai apie tai kurioms sritims finansavimo trūksta.

Ministrei teko pripažinti, jog 35,1 mln. Eur trūksta vykdyti premjero Algirdo Butkevičiaus ir ministrės A. Pitrėnienės valstybės vardu prisiimtiems įsipareigojimas nuo 2017 m. sausio 1 d. kelti atlyginimus mokytojams, naikinant tarnybinių atlyginimų koeficientų „šakutes“, paliekant maksimalias ribas. Ministrė seimo nariams nesugebėjo paaiškinti kodėl ruošiant biudžeto projektą, šis įsipareigojimas nebuvo primintas premjerui ir Finansų ministerijos specialistams. Komiteto posėdyje dalyvavęs ir daug daugiau žinojęs apie biudžeto formavimo peripetijas vyriausybės vicekancleris Rimantas Vaitkus, vos pasigirdus aštresniems klausimams, tiesiog išėjo. Ir tai nieko nuostabas, nes būtent šis veikėjas skleidė melagingą informaciją, kad „visi Vyriausybės įsipareigojimai įvykdyti“. Diskusijos metu seimo nariai svarstė kokių sričių finansavimą galima būtų sumažinti tam, kad atsirastų pinigai mokytojų atlyginimų didinimui.

Seimo narė Aušra Papirtienė siūlė peržiūrėti dosnų Švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžių institucijų finansavimo pagrįstumą, tačiau daugiausiai pritarimo sulaukė mintis iš naujo įvertinti ar iš tiesų pagrįstas yra 21,8 Eur poreikis numatytas valstybės kapitalo investicijoms. Juk vis dažniau pasitaiko situacija, kai atokesniuose savivaldybių kampeliuose už milijonus suremontuojamos mokyklos ir netrukus jos uždaromos, nes nelieka mokinių.

Nors dar kojų politikoje neapšilę seimo nariai sprendimo dėl ateinančių metų biudžeto nepriėmė, vis dėl to nusiteikimas kelti mokytojų algas buvo akivaizdus. Diskusiją baigęs komiteto pirmininkas akad. Eugenijus Jovaiša dar kartą patvirtino anksčiau išsakytą savo nuomonę; „Valstybės įsipareigojimai mokytojams turi būti įvykdyti!“.

Audrius Jurgelevičius, 

Lietuvos švietimo profesinė sąjunga