Alytaus miestų partnerių fotografų fotografijų paroda BUVIMAS

Po vienerių metų pertraukos į Alytų sugrįžta Alytaus tarptautinis fotografijos festivalis „Foto Fest Alytus 2019“. Rugsėjo – gruodžio mėn. Alytuje vyks net aštuoni 2-ojo Alytaus tarptautinio fotografijos festivalio – šiuolaikinio fotografijos meno pristatymo renginiai. Didžiausio Pietų Lietuvos regione šiuolaikinės fotografijos „forumo“ ekspozicijose, Alytaus miesto gyventojai ir svečiai galės išvysti pastarųjų metų žymių Lietuvos bei užsienio (taipogi Alytaus užsienio miestų partnerių) fotomenininkų darbus.

Pirmoji fotografijos festivalio paroda „BUVIMAS“ rugsėjo 27 d., 15 val. 30 min., atidaroma Alytaus miesto savivaldybės I a. parodų fojė, atvers žiūrovui įžvalgas į Alytaus užsienio miestų partnerių Petrozavodsko (Rusija), Kremenčuko (Ukraina) ir Ostrolenkos (Lenkija) fotografų savosios būties aplinkos dokumentalias interpretacijas. Pakvies analizuoti, kaip įvairaus fotomenininko patirties bagažo savininkai demonstruoja pakankamai socialiai artimas temas fotografijose, kur klausimai ir atsakymai apjungti bendražmogiškų laiko ir moralinių nuostatų priartėja prie kompromiso ar net pasiekia savotiškas lygiąsias užduodant visiems artimus klausimus.

Parodos dalyviai / Exhibitors
Mykola Melnychuk
Kremenčukas, Ukraina /
Mykola Melnychuk
Kremenchuk, Ukraine

Danielis Ejsymontas
Ostolenka, Lenkija
Lenkijos Respublikos foto klubas (FRP) – narys, Nuo 2018 m. Ostolenkos fotografų draugijos prezidentas.
Daniel Ejsymont
Ostolenka, Poland
Photo Club of the Republic of Poland (FRP) – Member, Since 2018 President of the Ostolenko Society of Photographers

Kinga Skalik
Ostolenka, Lenkija
Studijos: Architektūra.
Narystė: Ostrolenkos fotografijos draugija (OFT).
Kinga Scale Ostolenka, Poland Studies: Architecture. Membership: Ostrolenko Photography Society (OFT).
Sylwia Larkiewicz
Ostolenka, Lenkija
Alytaus miesto partnerio Ostrolenkos fotografų draugijos narė (meninio ugdymo magistro laipsnis) /
Sylwia Larkiewicz Ostolenka, Poland Member of the Ostrolenko Photographic Society of Alytus City Partner (Master’s Degree in Art Education)
Svetlana Michailova
Petrozavodsk, Russia
Studies: Academy of Photography, Petrozavodsk /
Svetlana Michailova
Petrozavodskas, Rusija
Studijos: Fotografijos akademija, Petrozavodskas.

Igoris Podgorny
Petrozavodskas, Rusija
Studijos: aukštesnysis homunitarinis /
Igor Podgorny
Petrozavodsk, Russia
Studies: higher homunitarian

Irina Larionova
Petrozavodskas, Rusija
Internetinio žurnalo „Lycée“ fotografas ir žurnalistas (švietimas, kultūra, šeima, Karelijos kultūros darbuotojas.). Rusijos fotomenininkų sąjungos narė nuo 1990 m. /
Irina Larionova
Petrozavodsk, Russia Photographer and journalist inl online magazine „Lycée“(education, culture, family, Worker of Culture of Karelia.). Member of the Union of Photo Artists of Russia since 1990.

Iuliia Utysheva
Petrozavodsk, Russia
Fotografijos akademija (Rusijos Federacija, Karelijos Respublika, Petrozavodskas), studijos Niujorko fotografijos institute.
Rusijos žurnalistų sąjungos narė/
Iuliia Utysheva
Academy of Photography (Russian Federation, Republic of Karelia, Petrozavodsk), studies at the New York Institute of Photography.
Member of the Russian Federation of Journalists.

Tatiana Litova
Petrozavodsk, Russia
Fotografijos akademija (Rusijos Federacija, Karelijos Respublika, Petrozavodskas), studijos Niujorko fotografijos institute / Tatiana Litova Academy of Photography (Russian Federation, Republic of Karelia, Petrozavodsk), studies at the New York Institute of Photography.
Translated by: Google translate

Organizatoriai:
2-ojo Alytaus tarptautinio fotografijos festivalio
„Foto Fest Alytus 2019“ vadovas, kuratorius Evaldas Grinius.
Konsultuojantis kuratorius Adolfas Klastaitis; asistentas Vladas Dabravolskas; koordinatorius Matas Grinius.
Rengėjai:
Alytaus dailės galerija; VšĮ „EGARTA“.

Partneriai:
Alytaus miesto savivaldybė; Alytaus miesto teatras; Alytaus kultūros ir komunikacijos centras; Alytaus Šv. Kazimiero parapija; Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialas.
Rėmėjai:
UAB, „NAIL-WEB“.LT; Foto studija „Joki“; Alvydo verslas, UAB; „Ado Galera“.

Informaciniai rėmėjai:
Alytaus regiono naujienų, skelbimų ir reklamos portalas AlytusPlius.lt; Alytaus turizmo informacijos centras; Alytaus krašto informacinis portalas „Alytaus.info”; informacinis portalas „Dzūkijos veidas“; interneto dienoraštis „Alytaus laikas“; Alytaus krašto laikraštis „Alytaus naujienos“; savaitraštis „Dainavos žodis“; Dzūkijos naujienų portalas AlytausGidas.lt; Dzūkijos TV; radijo stotis „FM99“.

2-asis Alytaus tarptautinis fotografijos festivalis „Foto Fest Alytus 2019” yra vienas iš tęstinio kultūros projekto „Vizualus menas Alytus 2019” programinių renginių.

https://www.facebook.com/menas.alytus/media_set?set=a.2372586642862512&type=3
https://www.facebook.com/alytusfotofest/
https://www.facebook.com/menas.alytus
alytusfotofest@gmail.com
egarta.lt@gmail.com